Podstawowe zasady i cechy efektywnej strategii organizacji

 

Na początek 3 podstawowe definicje:

Misja – Dlaczego istniejemy ?

Składają się na nią wyznawane przez nas wartości i powody dla których działamy.

Powód istnienia organizacji, kim są klienci i interesariusze, merytoryczny i terytorialny zakres działania.

Wizja – Czym chcemy być w przyszłości ?

Składa się na nią obraz przyszłości organizacji, który chce wykreować.

Elementy składowe wizji:

  • Aspekty kulturowe,
  • Warunki społeczne,
  • Warunki gospodarcze i rozwojowe,
  • Relacje z otoczeniem,
  • Procesy organizacji,
  • Wykreowane wartości,
  • Pozycja w przyszłości.

Strategia – Nasz długoterminowy plan gry. Co musimy zrobić ?

Składa się z celów operacyjnych, szczegółowych oraz taktyk (planów krótkoterminowych).

Każda strategia bazuje na eliminacji kosztów (marnotrawstwa) oraz generowaniu zysku (wartości dodanej). Dwie rzeczy zawsze dodają wartość w organizacji: marketing i innowacyjność.

Eliminacja kosztów odbywa się poprzez:

a.) Zarządzanie łańcuchem dostaw – np.: Just in Time, kwalifikowanie dostawców,

b.) Wdrożenie Lean Manufacturing – np.: 5S, TPM, SMED, Kaizen,

c.) Wdrożenie Six Sigma – np.: SPC – Statystyczna Kontrola Procesu, wykresy rozkładu normalnego,

d.) Przebudowa procesów – np.: mapowanie procesów, VSM,

e.) Systemy jakości – np.: ISO 9001, 14001, 18001

f.) Koła jakości – np.: praca zespołowa przy użyciu 5WHY, diagramu Ishikawy, zarządzanie projektami.

Generowanie zysku można osiągnąć przez:

a.) Permanentna sprzedaż – np.: ciągłe szukanie nowych rynków zbytu, odbiorców oraz zastanawianie się do jakich innych wyrobów możemy użyć naszej technologii i wiedzy specjalistycznej,

b.) Marketing wewnętrzny i zewnętrzny – np.: 3 podstawowe pytania:

– kto jest naszym klientem ? (jakie są jego potrzeby ?),

– co odróżnia naszego klienta od klienta konkurencji ?,

– co odróżnia nasz produkt od produktu konkurencji ?,

c.) QFD – pozwala odpowiedzieć na powyższe pytania i zaprojektować nasze procesy wytwarzania pod realne (uświadomione lub nie) potrzeby klienta,

d.) Innowacyjność wewnętrzna – np.: Kaizen, edukacja personelu,

e.) Innowacyjność zewnętrzna – np.: artykuły, książki, uczelnie, szkolenia,

f.) Zespoły – np.: wykorzystanie burzy mózgów, projektowania scenariuszy

Strategia powinna wynikać z misji i wizji firmy oraz bazować na spójnych wskaźnikach (KPI – kluczowe wskaźniki efektywności) i celach zgodnie z metodologią Hoshin Kanri.

 

Damian Szczepaniak

Prawa autorskie zastrzeżone