Kaizen a promocja wewnętrzna i zewnętrzna organizacji

Autor artykułu postara się pokazać związek i wpływ filozofii Kaizen na promocję

wewnętrzną i zewnętrzną organizacji. Promocja jest to działanie zmierzające do

zwiększenia popularności jakiegoś produktu lub/i przedsięwzięcia, często udzielanie

informacji o tych rzeczach. Poprzez Kaizen można promować firmę pośród

pracowników a także wśród klientów zewnętrznych.

 

Kaizen, czyli idea ciągłych małych zmian na lepsze, zwanych małymi kroczkami,

w drodze ku postępowi, w pracy lub życiu prywatnym. Filozofia ta wspiera ewolucję,

poprzez nieustanne wspieranie kreatywności, drobne innowacje dnia codziennego,

nieduże usprawnienia. Spójrzmy najpierw jak rozwija się promocja wewnętrzna firmy

poprzez umożliwienie pracownikom zgłaszania pomysłów, uwag, udostępnienie

możliwości dialogu. Jeśli pracownik wie, że może skutecznie zakomunikować o

potrzebie zmian, pomysłach, które posiada i zostanie wysłuchany, po czym jego

opinie będą uwzględnione, może nawet wdrożone, poczuje się bezpiecznie. Będzie

mieć świadomość, iż nie ma się czego obawiać, gdyż może liczyć na wsparcie, ma

wpływ na swoje miejsce pracy. Odnajduje tak bardzo pożądaną stabilność w

organizacji. Docenia ją.

 

Jeśli zespoły Kaizen pracują razem ku osiągnięciu pewnego celu, wytwarza się

swoista synergia. Uczestnicy integrują się ze sobą, dowiadują się o swojej pracy,

problemach. Między innymi wspólny cel, czyni z grupy ludzi, konkretny, działający

sprawnie zespół. Dzięki współpracy w ramach idei Kaizen potrzeby społeczne

zostają spełnione.

 

Docenione pomysły, uścisk dłoni, proste słowo dziękuję, potrafią spełnić

potrzebę uznania. Współpracownicy chwalą siebie nawzajem za zgłoszone pomysły,

doceniają swoją pracę. Ich wartość w oczach innych zostaje uznana. Motywacja

pozafinansowa, a czasami finansowa odgrywa tutaj bardzo ważną rolę. Pracownicy

chcą pracować w środowisku gdzie darzy się ich szacunkiem, czują się potrzebni i

docenieni czy wysłuchani.

 

Poprzez pomysły, ich realizację, zapewniamy firmie i pracownikom ciągły

rozwój. Wiadomym jest, że jeżeli firma się nie rozwija (chodzi tu o rozwój kultury

organizacyjnej, niekoniecznie nowe inwestycje) to stoi w miejscu, czyli tak naprawdę

się cofa. Organizacja, która żyje stagnacją, nie jest elastyczna, nie przetrwa na

rynku. Dzięki filozofii Kaizen, pracownicy mają możliwość realizacji w pracy swoich

ambicji, celów, a może nawet odkrycia swych talentów. Praca staje się miejscem

ciekawym, życiową przygodą, gdzie nie przychodzimy na 8 godzin, byle tylko zrobić

swoje, ale także po to by się czegoś nauczyć, stawiać czoła nowym wyzwaniom.

Dlaczego amatorskie drużyny ciężko pracują nad polepszeniem swoich wyników ?

Nie z powodu pieniędzy, ale dla frajdy, ekscytacji, przygody, realizacji ambicji. Jeśli

podobne odczucia będą towarzyszyć miejscu pracy to kultura organizacyjna takiej

firmy ma się świetnie, a wyniki idą nieustannie w górę.

 

Co daje mi Kaizen z perspektywy promocji zewnętrznej ? Nieograniczone

możliwości i pomysły, dzięki, którym sami pracownicy potrafią zainspirować działy w

spełnianiu potrzeb klienta zewnętrznego. Klient odczuwa przyjemność ze współpracy

z taką organizacją. Czuje, że jego zasoby, pieniądze są bezpieczne w dobrych

rękach. Najważniejsze, że ma poczucie, iż współpracuje z osobami kreatywnymi, z

dużym potencjałem samorozwoju i ogromną ochotą na nowe wyzwania i zmiany.

Czuje także, że jego opinie mają istotny wpływ na wytwarzane dobra.

Na zakończenie pragnę podać cytat podsumowujący ten artykuł. Jack Welch,

dyrektor generalny firmy GE, powiedział kiedyś: “Jeśli zmiany na zewnątrz

organizacji zachodzą szybciej niż wewnątrz tej firmy to nie wróżę jej dalekiej i

pozytywnej przyszłości”.