Efektywne zarządzanie kosztami

 

Lider efektywnego zarządzania kosztami
VSM i BPM (Business Process Mapping) – dzięki mapowaniu strumienia wartości lub mapowaniu procesów biznesowych można wykryć wszystkie problemy (koszta) organizacji, np.:
wąskie gardła przepustowości procesów, złą pracę, marnotrawstwo, brak przepływu informacji, materiału itd. oraz stworzyć plan doskonalenia.
Lp. Rodzaj kosztu Szacunkowy udział % w 100%
kosztów organizacji
Rozwiązania
redukujące koszt
O ile % szacunkowo
można zredukować koszt?
W jaki
sposób redukuje?
1. Koszta pracy np.:
wypłaty, robocizna traktowana całościowo
35% 5S 30%-50% Usprawnia organizację pracy, sprawia, że czas
nie jest marnotrawiony, przez 100% czasu pracownicy generują zysk
Kaizen 15%-30% Przynosi zysk w postaci kreatywności
pracowniczej
Standaryzacja 10%-20% Zrozumiałe postępowanie, szybka reakcja
na problemy, duża elastyczność firmy, maksymalna powtarzalność pozytywnych działań, efektywne wdrożenia projektów i pracowników
2. Zapasy magazynowe 15% Kanban 10%-35% Wypracowuje minimalny poziom zapasów przy JIT – just in time, czyli zawsze na czas
5S 10%-20% Usuwa niepotrzebne zapasy,
poprawia organizację magazynu
SMED 10%-20% Umożliwia wytwarzanie mniejszymi partiami,
heijunkę, przez co maleją zapasy
Heijunka 10%-20% Wytwarzanie minimalnymi partiami
FIFO 5% Narzuca dyscyplinę wydawania zapasów
3. Eksploatacja maszyn i urządzeń
(także biurowych)
10% TPM 30%-75% Redukuje awarie, braki, przestoje, wypadki,
optymalizuje wykorzystanie i pracę maszyn oraz urządzeń
SMED 30%-50% Zwiększa produktywność, skraca czasy
przezbrojeń, gdy maszyna jest zatrzymana
Standaryzacja 10%-20% Standaryzacja pracy optymalnej pracy
maszyn
Kaizen 10%-15% Innowacje i usprawnienia dotyczące maszyn
4. Utrzymanie i eksploatacja
powierzchni np.: biurowych, produkcyjnych, magazynowych
8% 5S 20%-40% Odzyskuje powierzchnię poprzez
optymalizację jej wykorzystania i usunięcie rzeczy zbędnych
Kanban, heijunka,
one piece flow
(przepływ po jednej sztuce)
FIFO
20%-40% Odzyskanie powierzchni magazynowej i operacyjnej
przez likwidację zapasów
SMED 10%-20% Odzyskanie powierzchni międzyoperacyjnej
5. Transport zewnętrzny 7% Mapowanie procesów logistycznych 10%-25% Optymalne wykorzystanie transportu poprzez likwidację marnotrawstwa, reklamacji, wysyłek ponadplanowych, odpowiednie kwalifikowanie dostawców
6. Media np.: prąd, woda itd. 6% Poka-Yoke, 5WHY, FMEA,
diagram Ishikawy
20%-40% Likwidacja braków, przeróbek, kosztów
związanych ze złymi wdrożeniami, a co za tym idzie z niepotrzebnym wykorzystywaniem mediów
Standaryzacja 10%-20% Optymalizacja wykorzystania mediów przez optymalizację pracy
7. Koszta marketingu i
sprzedaży
5% QFD 30%-60% Przynosi zysk poprzez lepsze zrozumienie
i zaspokojenie właściwych potrzeb klienta
Kaizen 20%-40% Zysk poprzez innowacyjność w
postępowaniu
8. Zapasy międzyoperacyjne 4% One piece flow
(przepływ po jednej sztuce)
100% Likwiduje zapasy międzyoperacyjne
Heijunka 20%-50% Umożliwia wytwarzanie najmniejszymi partiami,  przez co maleją zapasy międzyoperacyjne
Kanban 20%-40% Minimalizuje zapasy międzyoperacyjne,
ustanawia minimalne stany
SMED 10%-30% Umożliwia wytwarzanie małymi partiami,  przez co maleją zapasy międzyoperacyjne
5S 15%-25% Usuwa niepotrzebne zapasy
9. Zapasy biurowe, narzędziowe
itp.
3% Kanban 10%-35% Wypracowuje minimalny poziom zapasów przy JIT – just in time, czyli zawsze na czas
5S 10%-20% Usuwa niepotrzebne zapasy,
poprawia organizację magazynków
Heijunka 10%-20% Wytwarzanie minimalnymi partiami,
harmonogramowanie pracy w biurze
FIFO 5% Narzuca dyscyplinę wydawania zapasów
10. Transport wewnętrzny i
eksploatacja środków transportu
2% TPM 10%-20% Optymalizuje pracę urządzeń transportowych,
usuwa awarie
Kanban
(także diagram spaghetti)
10%-15% Optymalizuje trasę i częstotliwość transportu
11. Koszta stałe np.: opłaty bankowe,
na poczcie, leasing, księgowość, ZUS, utrzymanie serwerów itd.
5%